2011-04-18 10:28:57 +0000 2011-04-18 10:28:57 +0000
864

Krijg je een krul om de HTTP-statuscode uit te voeren?

Ik gebruik curl op de commandoregel op Linux om HTTP-verzoeken uit te voeren. De antwoordbodies worden standaard geprint, wat prima is, maar ik kan op de man pagina niet zien hoe ik curl kan krijgen om de HTTP-statuscode van het antwoord af te drukken (404, 403 enz.). Is dit mogelijk?

Antwoorden [16]

906
2012-06-28 00:25:11 +0000

Een meer specifieke manier om af te drukken alleen de HTTP-statuscode is iets in de trant van:

curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://www.example.org/

Een stuk eenvoudiger om mee te werken in scripts, omdat het geen parsing vereist :-)

De parameter -I kan worden toegevoegd om de prestaties van de responsbelasting te verbeteren. Deze parameter vraagt alleen om de status/koppen van de respons, zonder dat er een download-responsorgaan nodig is.

*Aanwijzing: * %{http_code} geeft de eerste regel van HTTP payload

weer, d.w.z.:

curl -s -o /dev/null -I -w "%{http_code}" http://www.example.org/
906
572
2011-04-18 10:56:02 +0000

Dit zou voor u moeten werken als de webserver in staat is om te reageren op HEAD-verzoeken (dit zal geen GET uitvoeren):

curl -I http://www.example.org

Als toevoeging, om cURL te laten volgen redirects (3xx statussen) toe te voegen -L.

572
237
2012-05-03 04:28:44 +0000

Als u de koptekst en het resultaat wilt zien kunt u gebruik maken van de verbose-optie:

curl -v http://www.example.org
curl --verbose http://www.example.org

De status verschijnt in de koptekst. Bijv.

< Date: Tue, 04 Nov 2014 19:12:59 GMT
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
< Status: 422 Unprocessable Entity
237
218
2012-12-04 20:45:49 +0000

U kunt de statuscode printen, naast alle headers, door het volgende te doen:

curl -i http://example.org

Het goede aan -i is dat het ook met -X POST werkt.

218
71
2015-01-08 20:59:43 +0000

Als u de HTTP-statuscode in een variabele wilt vastleggen, maar toch de inhoud naar STDOUT wilt omleiden, moet u twee STDOUT's aanmaken. U kunt dit doen met procesvervanging >() en opdracht vervanging $() .

Maak eerst een bestandsdescriptor 3 voor uw huidige proces' STDOUT met exec 3>&1.

Gebruik vervolgens de optie -o van Curl om de reactie-inhoud om te leiden naar een tijdelijke {functieomschrijving} met behulp van de opdracht substitutie, en stuur binnen die opdracht de uitvoer terug naar uw huidige proces STDOUT bestandsdescriptor 3 met -o >(cat >&3).

Alles samenvoegen in bash 3.2.57(1)-release (standaard voor macOS):

# creates a new file descriptor 3 that redirects to 1 (STDOUT)
exec 3>&1 
# Run curl in a separate command, capturing output of -w "%{http_code}" into HTTP_STATUS
# and sending the content to this command's STDOUT with -o >(cat >&3)
HTTP_STATUS=$(curl -w "%{http_code}" -o >(cat >&3) 'http://example.com')

Noteer dat dit niet werkt in /bin/sh zoals SamK in de commentaren hieronder opmerkte .

71
35
2014-08-05 18:18:29 +0000

Redefineer kruluitgang:

curl -sw '%{http_code}' http://example.org

Kan worden gebruikt bij elk type aanvraag.

35
19
2017-02-08 10:44:15 +0000

Statuscode ONLY

[0]$ curl -LI http://www.example.org -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -s
[0]$ 200

Allemaal tegoeden bij deze GIST

19
14
2016-04-06 13:08:49 +0000

Dit is een pijnlijke curl --fail beperking. Vanaf man curl :

-f, --fail (HTTP) Fail stilletjes (geen enkele output) op serverfouten

Maar er is geen manier om zowel de non-zero return code en de response body in stdout te krijgen.

Gebaseerd op het antwoord van pvandenberk en deze andere zeer nuttige truc geleerd op SO , is hier een workaround :

curl_with_error_code () {
  _curl_with_error_code "$@" | sed '$d'
}
_curl_with_error_code () {
  local curl_error_code http_code
  exec 17>&1
  http_code=$(curl --write-out '\n%{http_code}\n' "$@" | tee /dev/fd/17 | tail -n 1)
  curl_error_code=$?
  exec 17>&-
  if [$curl_error_code -ne 0]; then
    return $curl_error_code
  fi
  if [$http_code -ge 400] && [$http_code -lt 600]; then
    echo "HTTP $http_code" >&2
    return 127
  fi
}

Deze functie gedraagt zich precies als curl, maar geeft 127 (een retourcode die niet door curl wordt gebruikt) in het geval van een HTTP-code in het bereik [400, 600[.

14
11
2015-07-15 20:08:53 +0000

Dit stuurt een verzoek naar url, krijgt alleen de eerste regel van het antwoord, splitst het op blokken en selecteert de tweede.

Het bevat de responscode

curl -I http://example.org 2>/dev/null | head -n 1 | cut -d$' ' -f2
11
9
2016-01-07 08:36:07 +0000

Voor een POST-verzoek werkte het volgende:

curl -w 'RESP_CODE:%{response_code}' -s -X POST --data '{"asda":"asd"}' http://example.com --header "Content-Type:application/json"|grep -o 'RESP_CODE:[1-4][0-9][0-9]'
9
6
2016-11-21 11:28:27 +0000

Gebruik het volgende cURL commando en leid het naar grep als volgt:

$ curl -I -s -L http://example.com/v3/get_list | grep "HTTP/1.1"

Hier is wat elke vlag doet:

 • -I: Toon alleen antwoordkoppen
 • -s: Stil - Toon geen voortgangsbalk
 • -L: Volg Location: headers

Hier is een link naar HTTP-statuscodes .

Run vanaf de opdrachtregel. Deze curl loopt in de stille modus, volgt eventuele omleidingen, krijgt de HTTP-headers. grep zal de HTTP-statuscode afdrukken naar de standaard uitvoer.

6
5
2017-03-08 05:12:46 +0000
curl -so -i /dev/null -w "%{http_code}" http://www.any_example.com

Dit geeft de volgende informatie:

 1. responsgegevens, indien er gegevens worden geretourneerd door de API zoals fout
 2. statuscode
5
4
2016-06-23 10:37:18 +0000

Hier is een krulcommando dat gebruik maakt van GET en dat de HTTP-code retourneert.

curl -so /dev/null -w '%{response_code}' http://www.example.org

Onthoud dat de onderstaande aanpak gebruik maakt van HEAD, wat sneller is, maar het werkt misschien niet goed met sommige web minder conforme HTTP-servers.

curl -I http://www.example.org
4
4
2018-04-01 17:21:59 +0000

Een voorbeeld van het gebruik van de responscodes. Ik gebruik dit om Geolite databases alleen te downloaden als ze zijn veranderd (-z) & ook na omleidingen (-L):

url=http://example.com/file.gz
file=$(basename $url)

response=$(curl -L -s -o $file -z $file $url -w "%{http_code}")

case "$response" in
    200) do_something ;;
    301) do_something ;;
    304) printf "Received: HTTP $response (file unchanged) ==> $url\n" ;;
    404) printf "Received: HTTP $response (file not found) ==> $url\n" ;;
     *) printf "Received: HTTP $response ==> $url\n" ;;
esac
4
3
2017-10-07 07:32:50 +0000

Het OP wil de statuscode weten. Vaak wil je bij het downloaden van een bestand ook een gevoel krijgen van de grootte ervan, dus ik gebruik curl eerst om de statuscode en de grootte van het bestand te tonen en sluit dan verbose en direct bestand af naar de plaats en naam die ik wil:

curl -R -s -S -w "\nhttp: %{http_code} %{size_download}\n" -o /Users/myfiles/the_local_name.html http://archive.onweb.com/the_online_name.html

Dan wacht ik op de afwerking van curl wait ${!}

voordat ik het volgende commando uitvoer. Het bovenstaande geeft bij gebruik in een script van vele commando's zoals hierboven een mooi antwoord zoals:

http: 200 42824

http: 200 34728

http: 200 35452

Let op: -o in curl moet het volledige pad van het bestand + de naam van het bestand gevolgd worden. Dit laat u toe om bestanden op te slaan in een verstandige naamstructuur wanneer u d/l ze met curl opneemt. Merk ook op dat -s en -S samen gebruikt worden om de uitvoer stil te leggen, maar wel fouten vertonen. Merk ook op dat -R probeert de tijdstempel van het bestand in te stellen op die van het webbestand.

Mijn antwoord is gebaseerd op wat @pvandenberk oorspronkelijk suggereerde, maar daarnaast slaat het bestand ook daadwerkelijk ergens op, in plaats van alleen maar te verwijzen naar /dev/null.

3
1
2019-06-04 08:08:22 +0000

Split output content naar stdout en HTTP statuscode naar stderr:

curl http://www.example.org -o >(cat >&1) -w "%{http_code}\n" 1>&2

Als alleen HTTP statuscode gewenst is om te stderr, --silent kan /dev/null worden gebruikt:

curl --silent http://www.example.org -o >(cat >&1) -w "%{http_code}\n" 1>&2

De gewenste stroom kan dan worden gekozen door ongewenste stroom om te leiden naar &007:

$ (curl --silent http://www.example.org -o >(cat >&1) -w "%{http_code}" 1>&2) 1>/dev/null
200
$ (curl --silent http://www.example.org -o >(cat >&1) -w "%{http_code}" 1>&2) 2>/dev/null

...

Aanwijzing dat voor de tweede omleiding om zich naar wens te gedragen, we het krulcommando in subshell moeten uitvoeren.

1